O nás

Dne 21.7.2018 byla v Kostnici slavnostně založena Evropská konfederace praporečníků. Tato platforma vznikla za účelem setkávání evropských praporečnických skupin, předávání zkušeností a vědomostí, výuky praporečnického umění, pořádání festivalů, udržování tradic a rozvoje přátelství v rámci praporečnického společenství na evropské úrovni.

Důležitou součástí tohoto umění je i jeho historie. Prapory provází člověka od nepaměti a vždy byly symbolem moci, postavení, síly, jednoty, vznešenosti a úcty. Ušlechtilé hodnoty, které se k praporům pojily po celou lidskou historii, jsou jedním ze základních kamenů praporečnického umění dnešní doby. Přičemž existuje mnoho různých stylů a směrů tohoto ušlechtilého umění.

Evropská konfederace praporečníků je otevřená novým členům, jak skupinám, tak i jednotlivcům, kteří nějakým způsobem zachází s prapory, nebo se toto umění chtějí naučit. ECF pořádá své vlastní soutěže a festivaly praporečnických skupin na evropské úrovni.